Rapport från årsstämman 2018.

Lördag 17:e mars hölls förningens välbesökta årsstämma. Läget inför sommaren 2018 är mycket gott. Styrelsens sammansättning är följande:
Kaj Stefanius, ordförande (omval)
Ulrika Lindberg, vice ordförande (nyval)
Kicki Stefanius, kassör
Lennart Thofalk, sekreterare/hemsideansvarig
Arie van der Kaaij, ledamot
Håkan Karlsson, suppleant
Bernt Persson, suppleant (omval)