190 kr- Ankomst efter 19.00 och avfärd före 09.00. Uppställning, tillgång till dusch, toalett, tömning av latrin och gråvatten. Ej el.