Vattenskotrar

Verksamheten med uthyrning av vattenskotrar blev en stor succe. Vi hälsar killarna varmt välkomna åter 2019. Årets säsong är avslutat.

Arrendator Cafe Engesberg

Årets arrendator blev tyvärr en stor besvikelse. Avtalade förväntningar uppfylldes inte, vilket vi verkligen beklagar. Arbetet med att hitta ny arrendator har nu påbörjats.

Rapport från årsstämman 2018.

Lördag 17:e mars hölls förningens välbesökta årsstämma. Läget inför sommaren 2018 är mycket gott. Styrelsens sammansättning är följande: Kaj Stefanius, ordförande (omval) Ulrika Lindberg, vice ordförande (nyval) Kicki Stefanius, kassör Lennart Thofalk, sekreterare/hemsideansvarig Arie van der Kaaij, ledamot Håkan Karlsson, suppleant Bernt Persson, suppleant (omval)