Arrendator Cafe Engesberg

Årets arrendator blev tyvärr en stor besvikelse. Avtalade förväntningar uppfylldes inte, vilket vi verkligen beklagar.
Arbetet med att hitta ny arrendator har nu påbörjats.